Pages

16.7.12

Güzel insanlar öylece ortaya çıkmazlar ; onlar oluşurlar...

Tanıdığım en güzel insanlar ; yenilgiyi, acıyı, mücadeleyi ve kaybı yaşamış olan ve diplerden çıkış yolunu kendileri bulmuş romantik ve anarşist olan insanlardır.

Bu kişiler yaşama karşı geliştirdikleri kendine has takdir, direniş, duyarlılık ve anlayışla ; şefkat, nezaket, bilgelik ve derin sevgiden kaynaklanan bir ilgi ve sorumlulukla doludurlar.

Güzel insanlar öylece ortaya çıkmazlar ; onlar oluşurlar...

"..Hayat Güzeldir.."
Elisabeth Kubler Ross